Chính sách bảo mật thông tin

Công ty Cổ phần Long Thọ hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website và sử dụng sản phẩm của công ty (người truy cập website và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng sản phẩm của công ty sau đây gọi chung là “Khách hàng”); bằng thiện chí của mình - Công ty CP Long Thọ với Chính sách bảo mật Thông tin này sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà công ty thu thập được bằng những cách thức nêu sau đây:

 
Đang tải ...

Liên kết Website

Tỷ giá vàng - ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
DỰ BÁO THỜI TIẾT