Sản xuất – Kinh doanh

Thực hiện quá trình sản xuất đi đôi với kinh doanh, Công ty Cổ phần Long Thọ đã thích ứng với cơ chế thị trường, tiết kiệm sản xuất, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng để chiếm lĩnh thị trường. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã toả rộng khắp tỉnh từ thành phố đến các vùng xa xôi hẻo lánh, mở rộng khắp các tỉnh thành Miền Trung – Tây Nguyên, về phía Nam đến Phú Yên, Bình Định và các tỉnh Miền Tây. Ngày nay sản phẩm Long Thọ đã có sức cạnh tranh lớn trên thương trường, đây là một thành công lớn của tập thể CBCNV Long Thọ.

 

Các sản phẩm chính, quy mô, năng lực

  • Sản xuất xi măng: 100.000 tấn/năm
  • Sản xuất gạch lát Terrazzo: 350.000 m2/năm.
  • Sản xuất ngói màu Long Thọ: 60.000 m2/năm.
  • Sản xuất gạch block Long Thọ: 40.000.000 viên/năm (quy về gạch tiêu chuẩn: 60x95x200mm).

Tin tức liên quan khác