Thông báo về việc đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thời gian vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 5 năm 2022. Địa điểm : Khách sạn White Lotus, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế.


Tin tức liên quan khác