Tên văn bản Mô tả
1 Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - Chương 3 Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - Chương 3
2 Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - Chương 2 Vẽ em bằng màu nỗi nhớ - Chương 2