Phương thức vận chuyển

Các sản phẩm Xi măng, gạch Terrazzo – Ngói màu của Công ty Cổ phần Long Thọ được giao nhận trực tiếp tại: Kiệt 73 Dạ Lê, Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế.


Tin tức liên quan khác