Định hướng phát triển

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Long Thọ ra sức phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống, xây dựng an ninh quốc phòng; lập nhiều thành tựu mới, không ngừng phát triển doanh nghiệp lớn mạnh.

Mục tiêu chủ yếu của Công ty

  • Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Long Thọ luôn là đơn vị hàng đầu của tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân dụng và công nghiệp, lấy sản xuất xi măng, gạch lát Terrazzo, ngói màu, gạch block Long Thọ làm ngành nghề chính.
  • Phát huy cao mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu Long Thọ trên thương trường;
  • Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất;
  • Đầu tư xây dựng các sản phẩm sau xi măng như: gạch Terrazzo, ngói màu, gạch Block, …

Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn

Trong những năm tới Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển ngành kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sau xi măng nghiền như gạch lát Terrazzo, ngói màu, gạch block. Bên cạnh đó, công ty định hướng nghiên cứu đầu tư xây dựng sản xuất gạch không nung nhẹ. Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.


Tin tức liên quan khác