Lĩnh vực hoạt động

Trong suốt gần 120 năm kể từ khi khai sinh Xí nghiệp Vôi nước Long Thọ cho đến Công ty Cổ phần Long Thọ ngày nay, ban lãnh đạo và toàn thể chuyên viên Công ty đã không ngừng phát triển doanh nghiệp, phát huy tối đa lợi nhuận, tăng lợi tức cho các cổ đông, cải thiện đời sống tăng thu nhập cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ Ngân sách đối với Nhà nước.

Công ty hoạt động trên các lĩnh vực:

  • Sản xuất kinh doanh xi măng, gạch lát Terrazzo, gạch không nung block và ngói màu.
  • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí.
  • Kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng.
  • Dịch vụ vận tải.

Tin tức liên quan khác