Chỉ số tiêu dùng tháng 1 năm 2024

Báo cáo các chỉ số tiêu dùng tháng 03/2024 vừa qua. Các tín hiệu và dự báo nào của ngành Vật liệu xây dựng?

1. So với tháng trước, CPI tháng 3/2024 giảm 0,23%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng giảm giá và 4 nhóm hàng tăng giá.

Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 3/2024 tăng 0,29% so với tháng trước tác động làm tăng CPI chung 0,05 điểm phần trăm

2. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3/2024 tăng 3,97%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,87%, làm CPI chung tăng 0,92 điểm phần trăm do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và giá nhà ở thuê tăng.

3. Chỉ số giá tiêu dùng quý I/2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023

Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,4% do giá xi măng, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng, làm CPI chung tăng 1,02 điểm phần trăm.

  • Điều này cho thấy tình hình khả quan hơn trong tháng 4 khi các tín hiệu về chỉ số và tình hình thời tiết rất thuận lợi cho Vật liệu xây dựng

 

Nguồn: www.gso.gov.vn


Tin tức liên quan khác