Quý I: Lợi nhuận sau thuế của Xi măng Bỉm Sơn giảm 48%

Xi măng Bỉm Sơn vừa công bố ngày giao dịch không hưởng quyền dự Đại hội cổ đông thường niên, theo đó ngày đăng ký cuối cùng là 1/6/2021. Công ty cũng công bố Báo cáo tài chính riêng quý I/2021 (chưa kiểm toán) và bản giải trình.

ximang.vn (TH/ Lao động)


Tin tức liên quan khác