Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Long Thọ,

Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

  • Thời gian: 7h30 ngày 26/04/2024
  • Địa điểm: Khách sạn White Lotus, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

Nội dung chính:

  1. Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  2. Báo cáo tình hình sản xuất năm 2023 và phương hướng phát triển năm 2024.
  3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  4. Các vấn đề cần xin ý kiến đại hội biểu quyết.
  5. Tổng kết: Thông qua dự thảo biên bản của Đại hội.

Chúng tôi mong được đón tiếp Quý cổ đông tại Hội nghị để cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Long Thọ

 

 

Thông báo Về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024

 

 


Tin tức liên quan khác