Thông báo kết quả bầu cử HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ 2021-2026


CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ
42 Phùng Chí Kiên, Phường An Đông, Thành phố Huế
Tel: 0234 3822083  –  Fax: 0234.3826300

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện đúng quy chế bầu cử, với tinh thần trách nhiệm, minh bạch, đại hội đồng cổ đông 2021 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Gồm 5 thành viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau :

  1. Ông Nguyễn Đức Phương
  2. Ông Phan Anh Tú
  3. Ông Nguyễn Văn Trung
  4. Ông Đặng Việt Hà
  5. Ông Huỳnh Tấn Dũng

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Gồm 3 thành viên đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026

  1. Bà Bùi Thị Bình
  2. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh
  3. Ông Nguyễn Thanh Tân

Ngay sau Đại hội, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Đức Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Bình làm Trưởng ban kiểm soát.


Tin tức liên quan khác