Nguồn nhân lực

Hơn 40 năm kể từ ngày khôi phục lại Nhà máy Vôi Long Thọ, Đảng bộ Công ty Cổ phần Long Thọ đã lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho: Xây dựng đội ngũ công nhân tu dưỡng ý chí cách mạng, hăng hái lao động sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua "Năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế". Cùng với sự nỗ lực đó, nguồn nhân lực của Công ty không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn trình độ.

 
Năng lực Sản xuất - Kinh doanh

Thực hiện quá trình sản xuất đi đôi với kinh doanh, Công ty Cổ phần Long Thọ đã thích ứng với cơ chế thị trường, tiết kiệm sản xuất, nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng để chiếm lĩnh thị trường. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty đã toả rộng khắp tỉnh từ thành phố đến các vùng xa xôi hẻo lánh, mở rộng khắp các tỉnh thành Miền Trung - Tây Nguyên, về phía Nam đến Phú Yên, Bình Định và các tỉnh Miền Tây. Ngày nay sản phẩm Long Thọ đã có sức cạnh tranh lớn trên thương trường, đây là một thành công lớn của tập thể CBCNV Long Thọ.

 
Trang thiết bị và công nghệ

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn với diện tích sản xuất là 18 hecta, Công ty Cổ phần Long Thọ đã rất chú trọng đến việc đầu tư các trang thiết bị, dây chuyền sản xuất với những công nghệ hiện đại nhằm tăng năng suất lao động tối đa.

 
Quản lý Chất lượng

Công ty CP Long Thọ thực hiện thường kỳ công tác kiểm tra đối chứng, kiểm soát sai số phòng thí nghiệm với các trung tâm phân tích như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest 2), Viện Vật liệu Xây dựng, Quacert…

 
Thông báo với Bộ Công Thương công bố tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động TMĐT

 
Đang tải ...

Liên kết Website

Tỷ giá vàng - ngoại tệ
Tỷ giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Thông tin chứng khoán
DỰ BÁO THỜI TIẾT