Công ty Cổ phần Long Thọ nhận bằng khen từ tổ chức VCCI

Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Long Thọ vinh dự nhận được bằng khen từ tổ chức VCCI.

Trong không khí trang trọng của Hội nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nghiệp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Long Thọ vinh dự nhận được bằng khen từ tổ chức VCCI.

Sự kiện này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần doanh nghiệp, sáng tạo và đầy trách nhiệm của Long Thọ đối với cộng đồng và xã hội.

Bằng khen này là kết quả xứng đáng cho sự cam kết và đóng góp của Long Thọ trong việc phát triển kinh tế khu vực, cũng như trong việc tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và thịnh vượng. Đây cũng là nguồn động viên to lớn để Long Thọ tiếp tục hành trình của mình với niềm tin và quyết tâm cao độ.

Công ty Cổ phần Long Thọ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp và đất nước.


Tin tức liên quan khác