Danh sách cổ đông (TT10)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
451 Hoàng Trọng Ngò Trung Thượng, Thuỷ Biều, Huế
452 Phạm Thanh Hải 465/4 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
453 Hoàng Trọng Mạnh Thủy Biều, Huế
454 Hoàng Trọng Thạch Đông Phước, Thuỷ Biều, Huế
455 Nguyễn Văn Dương 393/40 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
456 Lương Văn Hưng Kiệt 249 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
457 Nguyễn Ngọc Bảy Thôn Xóm Hành, Thủy An, Huế
458 Nguyễn Thị Hiền Thượng 1, Thủy Xuân, Huế
459 Hồ Thị Cẩm Thúy Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
460 Hoàng Trọng Chiến 501 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
461 Lê Hữu Long 8/7 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
462 Hoàng Trọng Sơn Thôn Đông Phước 2, xã Thủy Biều, Huế
463 Lê Đình Phương 7/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
464 Lê Duy Pháp Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, Huế
465 Cao Chắc 14/27 La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, Huế
466 Nguyễn Quang Hoà 10/10 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
467 Nguyễn Phi Khánh Tập thể Long Thọ, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
468 Nguyễn Văn Lộc 26 Duy Tân, An Cựu Huế
469 Nguyễn Anh   Tú Phú Thanh, Phú Vang, Huế
470 Nguyễn Thắng Minh Tấn Tổ 3, Thượng 4, Thuỷ Xuân, Huế
471 Hồ Văn Năm Xóm 8, Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
472 Võ Ngọc Hiển Xuân Lai, Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
473 Huỳnh Thị Hường 3/1 Kiệt 489 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
474 Hồ Hữu Ân 36 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
475 Trương Thị Ngọc Nhẫn 14/3 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
476 Phạm Thị Thu Trang Tập thể Long Thọ, Thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
477 Lê Thị Hương 11/527 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
478 Trương Thị Thu Thảo Hương Hồ, Hương Trà, Huế
479 Trần Thị Minh Thế 61 Kiệt 393, Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
480 Dương Văn Quảng 425 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
481 Nguyễn Đăng Tư 8/286 Lý Nam Đế , Hương Long, Huế
482 Lê Thanh Ba 28/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
483 Hoàng Thanh Hà 509/15 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
484 Nguyễn Như Hải 46 Yết Kiêu, Thuận Hoà, Huế
485 Dương Đình Việt 14/4 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
486 Nguyễn Văn Hưng Thủy Biều, Huế
487 Võ Hồng Tuấn 364 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
488 Hồ Xuân Dần Đông Phước, Thủy Biều, Huế
489 Nguyễn Thị Sương 22 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội, Huế
490 Nguyễn Thị Thường 5/421 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
491 Nguyễn Thị Bích Hoa 81 Hoàng Diệu, Tây Lộc, Huế
492 Pham Thị Thu Hương 41 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, Huế
493 Võ Thị Mai 12 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
494 Lê Công Khanh 34 Đặng Thái Thân Huế
495 Hoàng Thị Hải Vân Đông Phước – Thủy Biều – Huế
496 Trần Thị Lan Tập thể Long Thọ, thôn Long Thọ, xã Thủy Biều, Huế
497 Võ Thị Bích Ngọc Tập thể Đồi Long Thọ, Trường Đá, Thủy Biều, Huế
498 Tôn Nữ Thanh Thúy Thôn Lương Quán, Xã Thủy Biều, Huế
499 Phùng Thị Trung 14 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế

Tin tức liên quan khác