Danh sách cổ đông (TT6)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
251 Nguyễn Thị Lý 34 Thánh Gióng, Tây Lộc, Huế
252 Nguyễn Thị Nụ 488 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
253 Trần Văn Thường 146 Lương Ngọc Quyến, Huế
254 Hồ Xuân Hương Số 8 Kiệt 299 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
255 Nguyễn Thị Xuyến 358 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
256 Trần Hữu Thường Tập thể Long Thọ, Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
257 Trần Thị Nồng Thắm 53 Phùng Hưng, Thuận Thành, Huế
258 Phan Viết Thắng 16 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
259 Nguyễn Hữu Đức Tập thể Long Thọ, Huế (Ph.Vật tư, Cty Long Thọ)
260 Nguyễn Văn Thân Số 14 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
261 Nguyễn Hữu Ái 364 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
262 Nguyễn Vinh Quang Tổ 17 Khu vực 5 Phường Đúc, Huế
263 Lê Công Hải Xã Hương Chữ, Hương Điền, TT Huế (Vật tư)
264 Nguyễn Văn Chúc Thôn Nham Biều, xã Hương Hồ, Hương Trà, TT Huế
265 Nguyễn Hiến Phong Sơn, Phong Điền, TT Huế
266 Trần Văn Trung Tập Thể đồi Long Thọ, Thủy Biều, Huế
267 Hoàng Tuấn Sơn 02 Huyền Trân Công Chúa, Phường Đúc, Huế
268 Lê Minh Tân 146 Phan Chu Trinh, Huế
269 Trần Thị Kim Anh 311 Đào Duy Anh, Phú Bình, Huế
270 Huỳnh Tấn Dũng 538 Bùi Thị Xuân, TP Huế
271 Lê Đức Lưu 31/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
272 Nguyễn Xuân Tộ 289/1 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
273 Nguyễn Thanh Hào 374 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
274 Phan Quý   Dũng 268/2 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
275 Tôn Nữ Phương Thảo Kiệt 302/3 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
276 Nguyễn Văn Lành 503/2 Bùi Thị Xuân, TP Huế
277 Nguyễn Văn Tú 509/20 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
278 Dương Công Sận 393/30 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
279 Nguyễn Hữu Nghị 500/1 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
280 Dương Thị Hồng Thư 14/1 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
281 Phan Thị Ý 10/6 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
282 Nguyễn Xuân Tam 336 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
283 Hồ Đắc Định 373/8 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
284 Nguyễn Xuân Phong 288 Lê Duẩn, Phú Thuận, Huế
285 Tô Văn Thân 14/1 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
286 Nguyễn Văn Thư 500/1 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
287 Trần Viết Thọ 10/11 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
288 Lê Thị Minh Hương 393/26 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
289 Lê Tiến Sỹ 4/4 Dương Văn An, Xuân Phú, Huế
290 Nguyễn Triều 103/1 Nguyễn TrãI, Thuận Hoà, Huế
291 Phan Thị Tuyết 8/10 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân,Thuỷ Biều, Huế
292 Hồ Văn Phán Tổ 20 khu vực 6B, Vỹ Dạ, Huế
293 Võ Bá Tiến Thuỷ Biều, Huế
294 Nguyễn Văn Cư Lương Quán, Thuỷ Biều, Huế
295 Đặng Văn Tin Trường Đá, Thuỷ Biều, Huế
296 Lê Thanh Tuấn Tổ 8, Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Huế
297 Lê Diệu Trung Thượng, Thuỷ Biều, Huế
298 Đinh Quang Thắng 266/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
299 Nguyễn Thanh Nhân 160/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
300 Lê Thanh Tâm 14/6 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế

Tin tức liên quan khác