Danh sách cổ đông (TT9)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
401 Lê Quốc Thanh 34/272 Điện Biên Phủ, Huế
402 Hoàng Trọng Nhẫn 20/1 Kiệt 501 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
403 Nguyễn Dư Tịnh 72 Tạ Quang Bửu, Thuận Thành, Huế
404 Nguyễn Hữu Sơn Kiệt 612 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
405 Trương Phú Hoài 10/17 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
406 Nguyễn Thị Thúy Vinh 10/11 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
407 Lê Thị Hoài 490 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
408 Lê Hải Hà 65/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
409 Nguyễn Đức Trường Phi 3/1 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
410 Cao Phúc Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
411 Võ Xuân Định 193 Phan Đình Phùng, Huế
412 Nguyễn Thị Thương 193 Phan Đình Phùng, Huế
413 Trần Quốc Thiện Tổ 3, Thượng 4, Thuỷ Xuân, Huế
414 Hoàng Trọng Đức 26/16 Kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
415 Đặng Văn Tuyên 8/30 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
416 Đinh Thị Hải Lý 500/7 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
417 Hồ Hữu Giàu Kiệt 40 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
418 Lê Văn Ny 572/6 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
419 Châu Thị Ngân Lương quán, Thủy Biều, Huế
420 Lê Thị Hiền 5/27 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
421 Nguyễn Thị Hạnh 9/27 La Sơn Phu Tử , Tây Lộc, Huế
422 Phùng Xuân Thoả Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
423 Đặng Đức Thắng 602/3 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
424 Hoàng Trọng Lâm 15/465 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
425 Đặng Chơn Thôn Lương Quán, xã Thủy Biều, TPHuế
426 Bạch Thị Oanh 14/9 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
427 Huỳnh Văn Ánh 9/18 Ngô Hà, Thuỷ Biều, Huế
428 Mã Ngọc Huy Đồng Phước, Thuỷ Biều, Huế
429 Nguyễn Thị Kim Anh 65/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
430 Võ Quang Long Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
431 Nguyễn Thị Thúy Hiền 14/3 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
432 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 72 Tạ Quang Bửu, Thuận Thành, Huế
433 Hoàng Thanh Mậu Tổ 12 Khu Vực 3 Phường Kim Long, Huế
434 Nguyễn Hoàng Thiên 239/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
435 Hoàng Trọng Tiễn 20/17 Kiệt 501 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
436 Cao Minh Đoài Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ, Huế
437 Lê Xuân Vinh Lộc An, Phú Lộc, TT Huế
438 Trần Thanh Tuấn Phổ Lại, Quảng Vinh, Quảng Điền, TT Huế
439 Vũ Văn Thừa 490 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
440 Phan Văn An 8/23 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
441 Phùng Thị Sen 10/3 Kiệt 317 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
442 Hoàng Thái Vinh 26/8 Kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Long Thọ, Huế
443 Hoàng Trọng Nhật Lệ 580/6 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
444 Phạm Văn Hùng 14/2 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
445 Võ Bá Dũng 17/10 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
446 Trần Văn Nhật 10/3 KTT Xã Tắc, Thuận Hoà, Huế
447 Phạm Văn Thành 393/43 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
448 Phạm Trung Kiên 488 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
449 Vũ Nam Phong 402 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
450 Nguyễn Thị Thu Trung Thượng, Thuỷ Biều, Huế

Tin tức liên quan khác