Danh sách cổ đông (TT5)

TT  Họ và tên cổ đông  Địa chỉ
201 Hồ Bích Ngọc 6/57 Hai Bà Trung, Vĩnh Ninh, Huế
202 Phan Thị Hiền 34/393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
203 Võ Lê Phương Nhi 421/4 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
204 Đặng Thị Tuấn 266/29/11 Phan Chu Trinh, An Cựu, Huế
205 Lê Thị Hồng Ái 421/7 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
206 Lê Thị Hương 13 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
207 Hoàng Minh Tình 51 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
208 Phan Văn Trình 48 Đào Tấn, Trường An, Huế
209 Trần Thị Luý 11/35 Phùng Hưng – Huế
210 Trần Ngọc Anh 29 Nguyễn Đức Tịnh, Xuân Phú, Huế
211 Ngô Trọng Bĩnh Số 35, Kiệt 81, Nguyễn Huệ, Huế
212 Hồ Văn Nhân Phú Ốc, Tứ Hạ, Hương Trà, TT Huế
213 Thân Thị Hường 471 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
214 Võ Văn Huấn 9/51 Thái Phiên, Tây Lộc, Huế
215 Trần Thị Chưng Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, Huế
216 Nguyễn Thị Lý 29 Nguyễn Đức Tịnh, phường Xuân Phú, Huế
217 Trần Thị Hoa 51 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
218 Trần Văn Phú Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, Huế
219 Dương Minh Thôn Ti6n Nộn, xã Phú Mậu, Phú Vang, TT Huế
220 Bùi Thị Bình 56/66 Xuân Diệu, Phước Vĩnh, Huế
221 Võ Hồng Khiên 23 Nguyễn Bính – phường Xuân Phú – Huế
222 Lê Thanh Hà 20 Phan Chu Trinh – Huế
223 Nguyễn Văn Trung 201/15 A Nguyễn Tường Tộ – Huế
224 Dương Văn Anh 9/3 Kiệt 266 Bùi thị Xuân, Phường Đúc, TP Huế
225 Nguyễn Thị Lan 266 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
226 Nguyễn Thị Hương 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Huế
227 Nguyễn Văn Nghị 335 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
228 Hoàng Trọng Huế Kiệt 214 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
229 Lê Văn Quý Kiệt 23 số nhà 8/5 Nhật Lệ, Huế
230 Lê Năng Thương 354 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
231 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 5/5 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
232 Dương Thị Hoa 28 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Huế
233 Phan Đình Hùng 71/5 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Huế
234 Hoàng Anh 33 Kiệt 250 Phan Bội Châu, Trường An, Huế
235 Ngô Viết Châu 13 Kiệt 393 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
236 Nguyễn Thị Hồng Oanh 552 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
237 Nguyễn Văn Nhân 23 Nguyễn Phúc Thái, Khu định cư Kim Long, Huế
238 Nguyễn Hữu Quyết Số 2 Kiệt 373 Bùi thị Xuân, Thủy Biều, Huế
239 Lương Văn Cung 292/2 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
240 Hồ Thị Liễu Số 1 Lê Hồng Phong, Phú Nhuận, Huế
241 Nguyễn Phúc Khu Qui hoạch Vỹ Dạ, Huế
242 Đoàn Thị Kiều Oanh 416 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
243 Hồ Thị Thi 239/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
244 Nguyễn Thị Xuân Diệu 98/14 Nguyễn Phúc Nguyên, Hương Long, Huế
245 Tôn Nữ Cẩm Hương 17/35 Hoàng Diệu, TP Huế
246 Lê Quang Sơn 488 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
247 Nguyễn Văn Trọng 26 Duy Tân, An Cưụ, Huế
248 Lê Thị Thưởng 285 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
249 Bạch Văn Được 505 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
250 Hồ Công Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, Huế

Tin tức liên quan khác